Strefa kandydatów Zaloguj się Zarejestruj się

Prywatność

Prywatności i dane osobowe

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych firmy John Deere („Oświadczenie”) jest wydawane w imieniu podmiotów wyszczególnionych jako „Administratorzy danych” w tabeli znajdującej się na końcu niniejszego Oświadczenia. Dotyczy to wszystkich tych podmiotów (do których odnoszą się określenia „John Deere”, „my” lub „nas”) i każdego z osobna. Niniejsze Oświadczenie jest skierowane do osób, z którymi wchodzimy w relacje, w tym do użytkowników naszych stron internetowych, aplikacji (internetowych i mobilnych) lub usług online („usługi online”); obecnych i potencjalnych klientów; zarządu i innych pracowników klientów firmowych i dostawców; zarządu i innych pracowników autoryzowanych dealerów firmy John Deere; osób odwiedzających nasze obiekty, muzea i atrakcje; innych użytkowników naszych usług. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, są w niniejszym Oświadczeniu nazywane „użytkownikami”. Firma John Deere pełni funkcję administratora danych i przetwarza informacje na temat użytkownika w formie drukowanej i elektronicznej, łącznie zwane „danymi osobowymi”. Dane osobowe są uzyskiwane bezpośrednio od użytkownika. Możemy gromadzić takie dane wewnętrznie, a w określonych przypadkach otrzymywać je od odpowiednich stron trzecich.

Dane osobowe są udostępniane członkom Grupy John Deere (patrz także punkt 4 poniżej). Lista spółek należących do Grupy John Deere jest dostępna pod adresem. Spółki te mogą w określonych okolicznościach wspólnie przetwarzać dane osobowe (patrz także punkt 3 poniżej).

W niektórych przypadkach mogą obowiązywać oświadczenia dotyczące ochrony danych właściwe dla danego kraju lub określonych produktów bądź usług firmy John Deere. Dokumenty te są dostępne w menu „Informacje dotyczące określonych krajów i produktów”. Przykładem są produkty i usługi finansowe oferowane między innymi przez spółkę John Deere Bank S.A., które zasadniczo stwarzają wymóg gromadzenia dodatkowych (lub odmiennych) informacji i danych. Spółka John Deere GmbH & Co. KG oferuje również rozmaite usługi i subskrypcje związane z danymi.

Ponadto produkty John Deere są rozprowadzane za pośrednictwem sieci autoryzowanych dealerów i dystrybutorów. Większość tych podmiotów nie stanowi naszej własności i są one niezależnie prowadzonymi spółkami, w których mogą obowiązywać inne oświadczenia dotyczące ochrony danych osobowych.